Souvenirs

1 3,5 – 4,5 cm 70 kr
2 3 – 3,5 cm 60 kr
3 3,5 – 4 cm 60 kr
4 3 – 4 cm 50 kr
5 3 cm 40 kr
6 5 – 6 cm 100 kr
7 5 – 6,5 cm 80 kr
8 3,5 – 5,5 cm 80 kr
9 4,5 – 5 cm 90 kr
10 3 – 3,5 cm 50 kr
11  3,5 – 4 cm 60 kr
12 3 – 3,5 cm 40 kr
13 4 – 6 cm 80 kr
14 3,5 – 4,5 cm 30 kr
15 3,5 – 5 cm  50 kr
16 3-4,5 cm 40 kr
17 3-4 cm  40 kr